سبد خرید

درباره پرفسور نیل کمپبل

پروفسور نيل آ. كمپبل، نويسندة كتاب معروف “Biology” و محقق برجستة دانشگاه كاليفرنيا، در 21 اكتبر 2004 در بيمارستان “Redland” پس از تحمل رنج حاصل از نارسايي قلبي، درگذشت. وي در هنگام مرگ 58 سال داشت. پروفسور كمپبل دكترايش را در شاخة علوم گياهي و در سال 1975 از دانشگاه كاليفرنيا دريافت كرد. وي سپس در كالج Pomona، دانشگاه Cornell و نيز كالج San Bernardino مشغول به تدريس شد تا اينكه در سال 1989 به گروه زيست شناسي دانشگاه كاليفرنيا پيوست. وي در تمامي اين دانشگاهها و دانشكده ها به عنوان متخصص در آموزش زيست شناسي مشغول به فعاليت بود.


دكتر جودي هالت، پروفسور و رئيس دپارتمان علوم گياهي دانشگاه كاليفرنيا مي گويد : «دكتر كمپبل با بسياري از دانشمندان و بزرگان زمان ما دوست بود. وي حامي سخاوتمندي براي كاركنان، دانشجويان و دپارتمان علوم گياهي بود».
مهارت تأليف و ايثار و از خودگذشتگي دكتر كمپبل در آموزش زيست شناسي، بر معروفيت گروه زيست شناسي دانشگاه كاليفرنيا افزود.
دكتر كمپبل يقيناً به خاطر نوشتن كتاب هاي معروف Biology در سطح بين المللي مشهور است. به گفتة پيرسون و بنجامين كامينگز، ناشران كتاب هاي كمپبل، از زمان معرفي كتاب Biology در سال 1987، در حدود 70% زيست شناسان، پزشكان، بيوتكنولوژيست ها و در حدود 100% از معلمان زيست شناسي زير 40 سال، كتاب Biology را به عنوان كتاب درسي خود انتخاب كرده اند. در بخش دانش آموزي نيز تخمين زده مي شود كه هر ساله بيش از نيم ميليون دانش آموز در سراسر جهان از كتاب Biology كمپبل استفاده كنند.
دكتر آنتوني هانگ، پروفسور زيست شناسي مولكولي و سلول گياهي در دپارتمان زيست شناسي دانشگاه كاليفرنيا، در مورد تأثير پروفسور كمپبل بر حوزة زيست شناسي و آموزش علوم زيستي مي گويد:
«كتاب هايش چنان معروفند كه ماه گذشته، زماني كه براي شركت در سميناري در تايوان بودم، سه ويرايش چيني مختلف ازكتاب هايش را ديدم. هر جا كه مي روم، وقتي مي گويم از دانشگاه كاليفرنيا هستم، مردم از من مي پرسند، آيا دكتر كمپبل را مي شناسم!»
كتاب هاي بيولوژي كمپبل تا كنون به بيش از 9 زبان زندة دنيا ترجمه شده است. پس از مرگ دكتر كمپبل، ‌از طرف خانواده اش درخواست مي شود تا به جاي اهداي تاج گل، هزينه اش را براي كمك به بودجة تحقيقاتي دانشجويانش ، به حساب دانشگاه كاليفرنيا واريز كنند. در سال 2011 گروه مؤلفين كتاب Biology ، به پاس سال‌ها خدمات ارزشمند نيل كمپبل در زمينة آموزش زيست‌ شناسي، از ويرايش نهم، عنوان كتاب را به CAMPBELL  BIOLOGY تغيير داده است. ​
روحش شاد و راهش پر رهرو باد

دیدگاهتان را بنویسید

در حال بارگذاری ...